پر پر شدن مسلم عزیز مردم طایفه پبدنی را داغدار کرد...

حادثه ای دلخراش،مسلم جوان برومندی را از طایفه پبدنی گرفت و خانواده و فامیل را در ماتم و سوگ او به غم نشاند. 

در این واقعه اسفناک، شادروان جوان ناکام مسلم امیری پبدنی به آسمان پرواز کرد و یاد عزیز و ارزشمندش را در دل ها به جا نهاد. 

این ضایعه اسفناک را به پدر، مادر ، برادران، عموها، دایی ها و  خانواده بزرگ امیری و تش ارجمند عبدالعلی پبدنی تسلیت عرض کرده و خود را در این غم و ماتم بزرگ سهیم و شریک می دانم. روانش شاد و یادش گرامی باد!

مراسم هفت : روز پنجشنبه 21/ 12/ 93- مسجد امام حسین (ع) محله a A - از ساعت 9 صبح 

/ 0 نظر / 3 بازدید