پیشاپیش، شو یلداتون(شو درازه) موارک با!

شو درازه، سرد و تاریک و زمند
تا که دید افتو درهده، بار وند

چاله گرمی نه به مال دل نهاد
تش بلازی ترس شونه اشکناد

بال چاله سینه چی تش زون گُشید
دور یک گرده به گرما در کشید

چنچنه ها و متل، وا دنگ و فنگ
شو درازه مند سی دلهای تنگ

شو نشینی بال چاله چه خشه
گرمی انگشت سهرون ز تشه
...

/ 0 نظر / 3 بازدید