برگ سپاس پیشکشی مدیرکل اداره ی میراث فرهنگی و... به آقای داریوش پبدنی

نگاره زیر، برگ(لوح) سپاس پیشکشی جناب آقای اسفندیار حیدری پور، مدیرکل اداره ی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، به جناب آقای داریوش پبدنی، مدیر و بنیانگذار موزه ی پبده در شهر فولادشهر است.  

ا

/ 0 نظر / 14 بازدید