آخسرو جمشیدی پبدنی به حق پیوست و دوستداران بی شمارش را داغدار کرد

بهار نوروزی با عروج ملکوتی آخسرو جمشیدی پبدنی به خزان تبدیل شد و طایفه پبدنی و فامیل و دوستان و آشنایان این بزرگ مرد بختیاری را داغدار و ماتم زده  کرد. روانش شاد و یادش گرامی باد.

 

آخسرو جمشیدی پبدنی 

/ 4 نظر / 3 بازدید
سعید امیری پبدنی

مصیبت وارده را به عموم طایفه پبدنی و ایل بزرگ بختیاری تسلیت عرض می نمایم.

مجید جمشیدی

وتوکه ترکه براسبت زدی ورفتی تاستاره رابه تیره ترین شب تقدیربسپاری مردان وزنان دل برشته اندوهت راترانه میکردند دیریست دره های دهان گشاده خاموشند وازهمین جاده ها که تورابدرقه میکردند هیچکس خبرازبارش باران نیاورده است دیشب که باماه برنیامدی کرناهارابرافروختندودلهاراکوفتند عروج ملکوتی ابرمردی از ایل بختیاری آخسروخان جمشیدی پبدنی رابه خانواده وفامیل داغدار ایشان وایل بزرگ بختیاری تسلیت میگوییم. یادوخاطرش گرامی

کوهرنگ جوان

برادرعزیز جناب اقای عبدالهی مصیبت وارده رابه شما ایل غیور بختیاری وطایفه پبدنی وخانواده ان مرحوم تسلیت عرض مینمایم کوهرنگ جوان

سوئد

جناب آقای عبدالهی روحشان شاد. تسلیت میگویم. با احترام