هوای غبار آلود و پر از گرد و خاک و آلوده خوزستان

بعضی از تصاویر به علت غبار آلود بودن هوای خوزستان مات و کدر افتاده است . در مسافرت اوایل اسفند  ، هوای منطقه لالی و اطراف آن متاثر از گرد و غبار به وجود آمده در استان خوزستان ، تار و غبار آلود بوده و برخی عکسها با کیفیت بد به دست آمده است . متاسفانه در مدت یک هفته ای که در منطقه لالی و پبده بودم هوای گرفته و غبار آلود نیز پا بر جا بر استان خوزستان و مردم  خوب و سختی کشیده و پر طاقت این استان سنگینی کرده و تنفس را نیز برای آنان مشکل کرده و دید را برای دیدن طبیعت تشنه اش  دچار اشکال نموده بود . بنده نیز بناچار همراه با هوای غبار آلود و گرفته و آلوده منطقه  تصاویری را گرفته تا هم در تاریکی گردو خاک شبهی را از آن سرزمین نشان دهم و هم غبار نفس گیر منطقه را . در استان حیوانات و گیاهان نیز از این بلا و مصیبت گرد و خاک در امان نبوده وبر زندگی و رشد آنها  هم تاثیر منفی گذاشته است ، چنانکه مردم محلی از رشد ضعیف علوفه و سقط جنین حیوانات بر اثر این عارضه شکایت داشتند . این شکایت را نزد چه کسی ببرند خدا میداند . امید به خدا که این مشکل و بلا ، و  این غبار دردآلود و نفس گیراز سر مردم  خوزستان بر طرف گردد . انشا اله

/ 0 نظر / 6 بازدید