مادر ...

هیچ دیداری به از دیدار چشمان تو نیست
هیچ کرداری به از بوسه به دستان تو نیست


شاهکار آفرینش، قلب پر مهر تو هست 
هیچ هستی بهتر و والا و همسان تو نیست
...
دامنت گهواره ی گیتی و نامت مام خاک
هیچ سربازی به جز در راه پیمان تو نیست
...
آسمان دل به دستانت شد و پایت بهشت
از اهورا جز به این در کار و شایان تو نیست
...

/ 0 نظر / 32 بازدید