غار پبده و دشت لاله های سوخته

غار پبده و دشت لاله های سوخته ( لالی)  

       بسی جای تعجب و شگفتی است که  درشهرها و مناطق مختلف کشور ، سازمان میراث فرهنگی و یا شهرداری آن شهرها و مناطق به دنبال جا و محلی می گردند تا آن را به عنوان یک اثر هنری و یا یک اثر باستانی برای جلب توریست و مسافر بر پا و معرفی نمایند تا مسافر و گردشگر بیشتری به منطقه خود جلب کرده و باعث رونق بازار کار و درآمد و اشتغال زایی گردد ! اما در لالی همه مسوولین در غفلت و بی توجهی به یک اثر بزرگ و قدیمی و با ارزش ، از ورود سرمایه و درآمد برای مردمشان بی خبر و بی توجه از آن گذر کردند تا هم چنان ، لالی و لالی نشینان در بن بست جغرافیایی اسیرو از گرمای رونق و درآمد  و رفاه بی نصیب و در تف سوزان دشت لاله های خشکیده اش  بر سر مغاره چاههای تکیده از نفتش ، سرود گاگریو را با آه و ناله سر دهد  !

امید آن را داریم تا مدیران و مسئولین محترم در این را ه به وظیفه ملی میهنی خود بیشتر و بهتر بپردازند و مدیون گذشتگان و مورد انتقاد افراد حال و قضاوت آیندگان  قرار نگیرند !

انشا اله

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
علیا خانوم

خداوندا نمي دانم در اين دنياي وانفسا كدامين تكيه گاه را تكيه گاه خويشتن سازم نميدانم نمي دانم خداوندا. در اين وادي كه عالم سر خوش است و دلخوش است و جاي خوش دارد. كدامين حالت و حال و دل عالم نصيب خويشتن سازم نمي دانم خداوندا به جان لاله هاي پاك و والايت نمي دانم دگر سيرم خداوندا. دگر گيجم خداوندا