شادروان سوارعلی امیری پبدنی تاریخ گویای طایفه پبدنی بود

شادروان سوارعلی امیری پبدنی یکی از بزرگان طایفه پبدنی و از تش عبدالعلی(عبدلی) بود. وی تاریخی گویا از فرهنگ،آداب و رخدادهای طایفه و قوم بختیاری بود. دریغ و صد افسوس که منبع و گنجینه تاریخی و فرهنگی طایفه به دل خاک سرد سپرده شد و به رشته تحریر در نیامد تا امروز بتوان از آن آگاهی های مهم و غنی و بارزش موثق در معرفی مسائل مختلف مردم طایفه پبدنی استفاده کرد! قصور کوتاهی امثال بنده این خسارت و زیان جبران ناپذیری را به پیکر تاریخ وارد ساخت. محضر پر فیض و برکت معتمدین و آگاهان به مسائل فرهنگی و اجتماعی قومی چون مرحوم سوارعلی امیری برترین و بهترین کلاس درسی بود برای امثال نگارنده تا ضمن آموزش و فراگیری از محضر چنان اساتیدی آگاه ، به نگارش و ثبت و ضبط ان برای انتقال به نسل بعد همت گماریم.

دریغ  که دیر به فکر افتادیم و  افسوس گذشته نیز سود بخش نخواهد بود. لازم است امروز به محضر بزرگان ارجمندی که سایه حیات وجودشان بر سر ماست استفاده نموده و خاطرات سینه نهفته آنان را به صفحه سفید کاغذ سیاهه نماییم و فردا افسوس دیروز و دیروزیان گرامی را نخوریم!

برهمگان است که از بزرگان طایفه و فرزندان سرانی که امروز در قید حیات نیستند اما داشته های خود را به نوعی به فرزندان انتقال داده اند بهره گرفته و به نگارش کشیده و ماندگار  نمایید. از فرزندان شادروان سوارعلی امیری پبدنی و بازماندگان دیگر بزرگان طایفه که اطلاعاتی از پدران و اجداد خود در اختیار دارند به بنده و دیگر نگارندگان مشتاق قرار دهند تا ثبت و جهت استفاده در اختیار همگان نهاده شود.

با تشکر قبلی و آرزوی سربلندی و پیروزی برای همه همتباران گرامی

/ 2 نظر / 3 بازدید
سعید امیری پبدنی

با درود و تبریک سال نو باستانی. ضمن خسته نباشید و خدا قوت خدمت جنابعالی بنده فرزند مجید امیری پبدنی و نوه شادروان سوار علی امیری پبدنی هستم و از رسیدگی به انتقاد این حقیر کمال تشکر و قدر دانی را دارم. عکس پدر بزرگم را در اسرع وقت برای شما ایمیل خواهم کرد.

روح الله امیری

با عرض سلام وخسته نباشید.از اینکه عکس پدربزرگ بنده(سوارعلی امیری) را قرار دادید کمال تشکر را دارم