چنه چنه 1

 

چنچنه های(چنه چنه) زیر را همتبار عزیز و گرامی جنای آقای رامین طهماسبی راکی ارسال نموده اند. آگاهانه از درج پاسخ ها خودداری گردیده است تا نظر شما عزیزان را جویا شویم. ضمن سپاس از ایشان، امیدوارم که دیگر همتباران ارجمند نیز در این راه یاری رسان ما باشند. همواره سرزنده و شادمان بمانید.   

1 - چنه چنه؟

خُوس یَه چنگه      صداس پر یه تنگه

 khos ya change sedas pore ya tange

----------------------------------------------------   

2 – الف- چنه چنه؟

 آشیشه و ماشیشه       دو چی منه یه شیشه

A shishe vo Ma shishe             

  do chi mene ye shisheh

 ب - چنه چنه؟  

 هر چه که بگوی ایرزه  جُوه کُر پادرشاه بی درزه؟

har che ke begoy eyarze

jove kore padershah bi darze

----------------------------------------------------   

3 - چنه چنه؟

نه دستی داره نه پا                      او اخوره چی ورزا

na dasti dare na pa            aw ekhore chi vorza

--------------------------------------------------- 

4 - چنه چنه؟

زردِ زردِ زعفرونه                هونس پشت کُه کافرونه

zarde zarde zaferoone         

  hoones poshte kohe kafaroone

---------------------------------------   

5 - چنه چنه؟

عجایو صنعتی دیدُم به ای تُل     که اَو وُر زیر تش هی ازنه قُل

Ajayew sonati didom be ei tol    

    ke aw vor zire tash hey ezane ghol

 

ارادتمند: رامین طهماسبی راکی  شنبه 07/08/1390

 

/ 4 نظر / 7 بازدید
سوئد

سلام فکر میکنم> 1. خروس 2. الف چشم ب. تخم مرغ 3. ماهی 4. خورشید 5. قلیون با تشکر فراوان از شما.

حق شناس

هویت فرهنگی حقیقتی که فراگیر شده وقدرت فرهنگ های مختلف را هر روز بیش از پیش به سخره گرفته تسلط فرهنگ مدرن و پست مدرنیسم است که در ایجاد دهکده جهانی هر روز بیش از پیش بر تسلط و تکاپوی فرهنگی خود می افزاید. آنچه که توجه بدان ضروریست عدم ارجحیت هیچ یک از فرهنگ ها در جامعه ایرانی می باشد، چرا که خاصیت فرهنگ تکاپو، تحول و رشد آن است اگر مدعیان یک فرهنگی مقر باشند به اینکه از صدها سال تا کنون هیچ نوع تغییری نکردند در واقع به بزرگترین نقطه ضعف فرهنگی خود اشاره کرده اند چرا که فرهنگی که فاقد تغییر باشد از حیات نیز بی بهره است، ولیکن آنچه که در ایجاد تغییر لازم و ضروریست نگاهداشت ارکان اصلی هر فرهنگ است،که این امر بسته به صاحبان آن فرهنگ است، بدون شک در جامعه امروز ایرانی هر چند تلاش برای یکسان سازی فرهنگی بدون سکون ادامه دارد ولیکن هنوز میتوان تشخیص قومیت ها را از روی آداب وسنن ، خلقیات، قیافه ها و سبک زندگی آنها تشخیص داد، تقویت قوم گرایی به همان نسبت که می تواند آثار مثبتی در پی داشته باشد آثاری منفی نیز به دنبال خواهد داشت ولیکن حفظ قومیت ها مهم تر از حذف آن است اگر بتوان در سیاستی کلان پیوستگی های اصلی را افز

حق شناس

هویت فرهنگی حقیقتی که فراگیر شده وقدرت فرهنگ های مختلف را هر روز بیش از پیش به سخره گرفته تسلط فرهنگ مدرن و پست مدرنیسم است که در ایجاد دهکده جهانی هر روز بیش از پیش بر تسلط و تکاپوی فرهنگی خود می افزاید. آنچه که توجه بدان ضروریست عدم ارجحیت هیچ یک از فرهنگ ها در جامعه ایرانی می باشد، چرا که خاصیت فرهنگ تکاپو، تحول و رشد آن است اگر مدعیان یک فرهنگی مقر باشند به اینکه از صدها سال تا کنون هیچ نوع تغییری نکردند در واقع به بزرگترین نقطه ضعف فرهنگی خود اشاره کرده اند چرا که فرهنگی که فاقد تغییر باشد از حیات نیز بی بهره است، ولیکن آنچه که در ایجاد تغییر لازم و ضروریست نگاهداشت ارکان اصلی هر فرهنگ است،که این امر بسته به صاحبان آن فرهنگ است، بدون شک در جامعه امروز ایرانی هر چند تلاش برای یکسان سازی فرهنگی بدون سکون ادامه دارد ولیکن هنوز میتوان تشخیص قومیت ها را از روی آداب وسنن ، خلقیات، قیافه ها و سبک زندگی آنها تشخیص داد، تقویت قوم گرایی به همان نسبت که می تواند آثار مثبتی در پی داشته باشد آثاری منفی نیز به دنبال خواهد داشت ولیکن حفظ قومیت ها مهم تر از حذف آن است اگر بتوان در سیاستی کلان پیوستگی های اصلی را افز

زینب باورصاد شانکیان

بند سوم، مشک می باشد