شجره نامه تش سلگو(سلجوقی) طایفه پبدنی بختیاری

    این شجره نامه توسط جناب آقای مهندس دلاور سلجوقی پبدنی تهیه و تنطیم گردیده که سومین اصلاحیه آن می باشد. برای سومین بار این شجره نامه که با یاد داشتی از آقای دلاور سلجوقی برای این وبلاگ گذاشته بودند و اظهار داشتند که می توانید از وبلاگ سلجوقی کپی نمایید،برداشت و دراین وبلاگ درج  گردیده است. در ثبت شجره نامه قبلی نام گردآورنده  آقای دلاور سلجوقی آمده بود که در جایگزینی نهایی، نوشته معرفی نویسنده از عنوان مظلب حذف شده بود که جا دارد این کوتاهی را با ابراز عذر خواهی اینجانب بپذیرید. شجره نامه موجود و مندرج در این وبلاگ از وبلاگ شخصی آقای دلاور سلجوقی برداشت شده و صدر آن نیز مرقوم شده بود «جهت استفاده حسین عبدالهی و درج در وبلاگ» بنابر این اگر باز هم تغییراتی در متن و اسامی آن به وجود آمده است بفرماید تا اصلاح و جایگزین گردد.

(اصلاحیه جدید توسط جناب آقای دلاور سلجوقی انجام گردیده است. با تشکر از این برادر عزیز و ارجمند که در به روز رسانی اسامی همتباران تش خود همت عالی می نمایند.)

         شجره نامه تش سلجوقی (سلگو) طایفه پبدنی

 http://bakhtiari-pebdeni.blogfa.com/وبلاگ سلجوقی

مطالب ذیل توسط اینجانب دلاورسلجوقی تهیه و تدوین گردیده و جهت استفاد جناب آقای حسین عبدالهی واظهار نظر برادران وخواهران سلجوقی به نمایش گذاشته می شود و اعلام میدارم در صورت هرگونه نقصان گفتۀ بنده را دوستان و بزرگان بخشوده  واطلاعات صحیح را در این وبلاک اعلام تاتکمیل نمایم

چهارلنگ:زلکی

زلکی:جاوند

جاوند: ملا غلام:

ملا غلام:حاجی

حاجی:احمد-کتکی(درمنطقه للر وکتک سکونت دارند)

احمد :محمد

محمد: سلمان- سلگو

سلمان: اسکندر-رحیم ( شیخ بابا روز بهان)

سلگو :  ممدلی (محمدعلی) – نقدلی (نقدعلی)- میلی (مهرعلی)

 ۱-اولاد میلی

میلی : غلامرضا

  غلامرضا : پرویز-آشیر – باقر- ظاهر

  الف .پرویز:  شمیباری – چنداری – مرادی ب.آشیر: گودرز- غلام – رستم-محمدرضا

   شیمباری : مرتضی

  مرتضی : محمد

  محمد : حسن – علی – احمد

  چنداری : کریم زارع فرد- کناری

  کریم :  عبده – رحمان – رحیم – عبدالحسین

  عبده :  شاهپور

 شاهپور:پوریا

رحمان : منصور – غلام

غلام:محمد

 منصور:محمد-حسین

 رحیم : پرویز – یونس – سعید

  پرویز : محمد-علی

  عبدالحسین :   احمد – علی -رضا-سجاد

     علی : کریم

  کناری : فاضل – حاضر

  فاضل :  حسین – جلال- جلیل – محمد

  جلال:آرش

  حاضر :  حسین – حسن – محمد – محمود

   مرادی : عسکر – خیبر

  خیبر: علی

  علی : صادق- محمد

    

 محمدرضا: کلبعلی

کلبعلی : غلامحسین کلابعلی زاده

غلامحسین :اسماعیل-ابراهیم-علی محمد

 ابراهیم:مهدی-محمد(حکمتی فر)

اسماعیل:سعید-سجاد(غفوریان)

علی محمد :حامد-ساجد(کلبعلی زاده)

غلام : سردار

سردار: یادگار

یادگار : مصطفی

رستم :  زال- گیو- شیرعلی – مهرعلی

  .زال: علی محمد- گل محمد – علی اکبر- عبده محمد – خونیار – خونکار

 علی محمد : محمد – محمود- تیمور- جان محمد- جان مراد – قریب

محمد: مجید – حمید –زال- حاجی- کمال- جمعه – علی (کلبعلی) – علی اکبر

مجید: عباس – مصطفی – مرتضی – علی

  حمید : حبیب – بهروز- داریوش – جواد – حسین – حسن

زال: رضا – محمدرضا

حاجی : موسی – جعفر

کمال: اسماعیل – داود- محمد – امین

  جمعه : ابراهیم – محمد – سینا

علی : احسان – امید

علی اکبر: مصطفی – محمدامین

محمود: غلام  - علی – خدر- تاج میر- جهانگیر

غلام: سجاد – ستار- رسول – صمد

خدر : سعید

تاج میر : فرزاد

جهانگیر : رضا – آرش

تیمور : دلاور – قربان

دلاور(نگارنده) : ارسلان – مبین

قربان : حسین

جان محمد : خواجه مراد – عبده مراد – سلطان مراد-  سبزه مراد

خواجه مراد :مهدی

عبده مراد :علی-داریوش-علیرضا

سلطان مراد:حسن-حسین

جان مراد : مسعود- منصور- منوچهر – محسن – مسلم

منصور : علی

گل محمد – رستم – اسحاق – محمد (شاه محمد)

 رستم :  حیات – قباد- یادعلی – جان علی- محمدعلی – بهمن – سهراب

حیات :کسری

قباد: شهاب-شایان

خان علی:محمدامین-محمدمهدی

اسحاق : احمد عبده – کریم – عبداله – عبدالرضا – علیرضا

احمد : امیرمحمد

محمد(شاه محمد) : صفر- اکبر – عسکر- قیصر – خیبر- صفدر- ابراهیم – باقر-  سینا

صفر: حامد – حسن

  عسگر:ادریس 

 خیبر:امیررضا

خونکار: یادگار

یادگار: ارشیا

  گیو: کریم – عبده حسین – محمدخان – سام علی – اسفندیار – عبده خان

کریم : پیرزاد – میرزا

پیرزاد: فتح اله – سیاوش – برجعلی – منوچهر – رمزعلی – حمزه علی

فتح اله : سلمان – فرشید- وحید – سعید – خلیل – خیراله – نوراله

سیاوش : سجاد – صدیق – حسین

   برجعلی: الیاس – میثم – بیژن –  مجتبی –

منوچهر : بنیامین –رضا- محمد

حمزه علی : پژمان – علی اصغر --مسلم-مهران

عبده حسین : امیر- عالی

امیر: نوروز- بهروز- جمعه 

   نوروز: نصراله – فرج اله – امراله –سعید -حمید

بهروز: محمد

 جمعه : فرامرز- فرابرز

عالی : محمدعلی – ولی –قلی – شکراله – فیض اله

محمدعلی : اسکندر- جعفر- حسین – ایمان -کیوان-بهنام-محسن

ولی : سامان – ساسان – سلمان

قلی : میلاد

شکراله : محمد-پیام

فیض اله :

محمدخان : امیرخان – روزعلی -  علیرضا (لطفعلی)

امیرخان : حاجت – علی مراد – کاظم – صادق – قاسم

   روزعلی : اسماعیل – سعید – رضا

علی رضا : ابراهیم – دانیال

سام علی : مهراب

مهراب : صادق- مراد – کاظم

اسفندیار: سبزوار- شهریار

سبزوار: عیدی- مهدی

عیدی : احسان – امین

مهدی : هادی – فرهاد

شهریار: یوسف- عیسی- مرتضی- مصطفی

یوسف: حسن –– محمد – محسن

عیسی : یونس- حسین – ایوب- ابراهیم -یاسین

  مرتضی :

مصطفی: علی

عبده خان : حسین – صیفی

حسین : حجت – حبیب

صیفی : یونس- یاسر

 شیرعلی: راه خدا- رحم خدا- رحیم

راه خدا: محمدرضا – محمدنصیر- محمدنظر

محمدرضا : هوشنگ – شاه رضا – احمدرضا – حبیب – حجت– نصرت – رستم

هوشنگ : حسن – حسین -محمد

شاه رضا : افشین – اشکان

احمدرضا:امیراشیا

محمدنصیر: غلام(حسین) – ابراهیم- اسماعیل

محمدنظر: روح اله – علی-  حجت

روح اله :یاسر-یاسین

رحم خدا: سیف اله –شهید نبی اله – نوراله – فیض اله – عزیراله – ربیع اله

سیف اله : محمد – کریم – میلاد

نبی الله:به درجه رفیع شهادت نائل شد

فیض اله :

 رحیم : علی مردان – خداکرم – آشیر

علی مردان : حسین آقا- علی آقا- عوض آقا- حفظ اله – غلامعلی

حسین آقا: محمد- علی – حسن – احمد

علی آقا: فرشید – افشین

غلامعلی : خیبر- اکبر-سعید

حفیظ اله : ابراهیم- بنیامین

خداکرم : علی رضا – مهدی – رضا

آشیر: یونس- حاجت- حاجی – مراد – محمدمراد – حسین

 حاجت-امیرضا

  مهرعلی : غلام شاه

  غلام شاه : یداله – خدامراد

 یداله : خیراله – عبداله

 خدامراد : خداداد- علی داد – الله داد

 ج. باقر:حاجی – حاجت

       حاجی

 حاجی : عبدال– فرهاد -کریم شاه – لالی

  عبدال : صیدال

  صیدال : حسن – حسین – محمد – علیرضا

 محمد:امیرعلی

حاجت : عین اله – مولاء – احمد – ذیلا

 عین اله : امیرحسین – قپونی

  امیرحسین : فیروز – جهانگیر

  فیروز : مسلم – عبداله – محسن – مصطفی

  ذیلا : حسینی

 حسن : سوینی – قدرت – عزت – علی – علی همت

  سوینی : کهزاد – فرهاد – بهزاد – شیرزاد – آزاد – فرزاد – حسین

  قدرت : ابوطالب – دانیال

  عزت : ابراهیم

  علی : ابوذر – داود – مهدی

 مولا : حاجت

 احمد : موسی – عیسی

 موسی :  احمد – جمعه – نادر – صاور –رستم

  احمد : حسین – اسماعیل – امین

  نادر : به درجه رفیع شهادت نائل گردید .

  صاور :  سجاد – سهراب – سلمان

  رستم : محمد – مهدی

  جمعه : محمدرضا – جعفر – ستار – ابراهیم – صادق

   عیسی :  سوخته زاد- غلام

  سوخته زاد : سروش

 غلام : علیرضا

 د.ظاهر:  شلو

 شلو:  خان بابا- علی آقا- علی بابا

خان بابا : صادق – ظاهر

صادق : اسحاق – هرمز – صفر – نظر – عزیز

اسحاق : یوسف – خسرو- حسین – ابراهیم – اسماعیل

  هرمز : غلامعباس – امیرعباس- حمید – مجید – سعید – فرشید – فرشاد

  صفر : مهرداد – مسلم – محسن

 نظر : رضا – سلمان

  عزیز : امید-  ایمان - احسان

 ظاهر : کیامرث – گودرز- قباد- فریدون – فریبرز- خد

/ 16 نظر / 128 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ظاهر

سلام در جواب اقاي محمود سلجوقي بايد بكم كه من اين وبلاكو به صورت ازمايشي درست كرده بودم و وقتي شجره نامه ايلمونو تو وبلاك اقاي عبدالهي ديدم باور كنين خيلي ذوق زده شدم و احساس عرور بهم دست داد اما اين موقع كه وبلاكو درست كردم هيحي اطلاعي درباره وبلاك وسايت نداشتم تا اينكه از وبلاك اقاي عبدالهي شجره نامه تهيه شده توسط مهندس سلجوقيو كبي كردم تو وبلاك خودم درج كردم اما اينو نميدونستم كه اين كارم بدون اجازه هم اقاي عبدالهي و مهندس سلجوقي اصلا كار درستي نبود الان هم اين وبلاكو با ادرس فوق ديكه نميتوني بيدا كني به همين خاطر از اقاي عبدالهي ومهندس سلجوقي بابت كبي بدون اجازه از وبلاكاشون معززت خواهي ميكنم

سلجوقی-دلاور

درود بر ظاهر عزیز آفرین بر شما از نظر اینجانب استفاده جنابعالی بلامانع است لطفاَ آدرس وبلاگتو برام بنویس.

دلاور

آقا ظاهر درود بر شما ار ارسال اطلاعات وتذکر شما تشکر می کنم اصلاحات انجام شد بجز یک مورد که مطمعاَ نیستم پسر داریوش -کیانوش درسته ولی دومی مجدداَ برام ارسال کن ؟؟؟

مهران

آقای عبدالهی درود برشما همتبار عزیز شجره نامه سلجوقی به روز نیست با وبلاگ سلجوقی تفاوت دارد اگر بروز بش بهتره ممنون

باسلام وخسته نباشی

شبدنگ بختیاری

باسلام:جناب سلجوقی اصالتازلکی هستیدولی قطعا ازتیره جاوندزلکی نیستید.

فیض الله سلجوقی

سلام،بالاخره پبدینی(سلگو) چهارلنگ است یا هفت لنگ؟[لبخند]

مجتبی سلجوقی

سلام و تشکر از زحماتتون در شجره نامه اولادان{پیرزاد فرزندان منوچهر بنیامین ومحمد و رضا ؟رضا هست نه میلاد }و در قسمت اولادان علی مردان فرزندان حفیظ الله ابراهیم و بنیامین می باشند بنیامین هم در ان قسمت درج شودسپاسگذاریم

م0س

با سلام و خسته نباشی بعضی از قسمتهای شجره نامه اسامی درج نشده خواهشمندم اسامی را درج بنماید با تقدیر و تشکر

علی

اقای عبدالهی درود شجره نامه سلجوقی برونشیت لطفا بروشور ( خداامراد حسد غلامشاه علی پارسا )سپاس