به یاد فرشته ی نجات استاد محمد بهمن بیگی و وارگه(یورت) پدری ایشان در چال قفا

فردا(سی ام تیرماه نود و شش) جمعی از شاگردان و دوستداران فرشته ی نجات فرزندان عشایر ایران،  استاد بزرگ محمد بهمن بیگی در وارگه(یورت) پدری ایشان «چال قفا» در نزدیکی سمیرم برنامه ی یادمان و بزرگداشت استاد را پیش بینی و فراخوان دادند. من نیز به عنوان شاگردی کوچک از آن بزرگمرد آموزش عشایر فراخوانده شدم که به جهت ناخوشی روح و جسم، توان حضور و بهره بری از آن جمع فرهیخته را نداشته و در مانده، به یاد و بزرگداشت استاد سروده ی زیر را نوشتم و پیشکش روح بلند پدر آموزش عشایر ایران، استاد محمد بهمن بیگی می نمایم. روانش شاد و یادش هماره گرامی باد!

 

میعاد گهی گشته به شکرانه ی بهمن

در یورت و به خرگاه  و به کاشانه  ی بهمن

 

در چال قفا گرد اجاقش همگی جمع

او شمع و عشایر همه  پروانه  ی بهمن

 

از لای الفبا به در آورد چو مشکل

صد جنت یزدان شده بیعانه ی بهمن

 

بهمن چو سرازیر شد از جهل و تباهی

کس تاب نیاورد به جز شانه ی بهمن

 

گلواژه  چو رویید، قلم قد به علم کرد

دل خسته نیوشید ز پیمانه ی بهمن

 

پژواک بفرمایی نوباوه، چو چنگی 

چنگی بنوازید به افسانه ی بهمن

 

بر چال جهالت بدرخشید ز حکمت

از چال قفا، نور زتشخانه ی بهمن

 

از دشت مغان، مرز سراوان و خراسان

تا ایل بخارا شده سامانه ی بهمن

 

شاگرد دبستان عشایر شده «تنها»

در مکتب و استادی جانانه ی بهمن

 

 

 

/ 0 نظر / 74 بازدید