مثل بختیاری

     هر کی نداره دالو

      نی روه هونه هالو

  (هر کس مادر بزرگ ندارد، به خانه دائی نمی رود) مراد از داشتن دالو(مادر بزرگ)حامی و دوستخواه داشتن در محفل و یا جایی است.

/ 2 نظر / 3 بازدید
سعید امیری پبدنی

سلام خسته نباشید با آرزوی این که بختیاری دوباره به دوران خوش گذشته بازگردد.

نجفی نسب

خبر امد خبری در راه است کوهرنگ جوان با موضوعات سیاسی فرهنگی تربیتی پا به عرصه فضای مجازی می گذارد لطفا منتظر باشید موو تو ستین یکیم