آیا معنی این واژه های بختیاری را می دانید؟

«لال بهیگ lal bahig » به چه گفته می شود؟   

«تمارزو tamarzoo» یعنی چه؟

«تل میت tal mit» چیست؟

معنی «پاگری، پاگیره pageri» چیست؟

«شهاز shohaz» یعنی چه؟

«کلک kelek یعنی چه؟

«مرزنگ merzeng»به چه گفته می شود؟

«مرک merk» یعنی چه؟

«تیشنی tishni»چیست؟

«زله  zele» به چه معنی است؟

 

/ 8 نظر / 40 بازدید
سوئد

سلام خیلی جالبه فکر میکنم تمارزو یعنی حریص و آرزوی خوردن چیزی را داشتن. مرزنگ یعنی مژه. مرک یعنی آرنج .تیشنی یعنی گلو . زله یعنی زبل ولی بقیه خیلی سختن نمیدونم. با تشکر از مطالب جالبتون واقعا با این مطالب خستگی از تنمون بیرون میره. پایدار باشید

صمد سلجوقی/غلام/برادر زاده دلاور سلجوقی

سلام .لال بهیگ(عروسک چوبی کودکان)-تمارزو(کسی که ارزوی خوردن چیزی را دارد)-تل میت(فکر میکنیم یه جیزی در رابطه با اسب سواری.زین کردن اسب)پاگری(قواله نویسی .پشت قواله)کلک(انگشت)-مرزنگ(مزه)مرک(ارنج)تیشنی(گلو)-زله(اذیت کردن زیادی).با تشکر فراوان از مادر عزیزم.

صمد سلجوقی/غلام/برادر زاده دلاور سلجوقی

سلام .لال بهیگ(عروسک چوبی کودکان)-تمارزو(کسی که ارزوی خوردن چیزی را دارد)-تل میت(فکر میکنیم یه جیزی در رابطه با اسب سواری.زین کردن اسب)پاگری(قواله نویسی .پشت قواله)کلک(انگشت)-مرزنگ(مزه)مرک(ارنج)تیشنی(گلو)-زله(اذیت کردن زیادی).با تشکر فراوان از مادر عزیزم.

نادر اسدی

تلمیت(عشایر در هنگام کوچ از تلمیت که شامل:تشک-بالش-لحاف وموج را به طرز ماهرانه ای بر پشت اسب یا قاطر می بستند که زنها و کودکان سوار برآن می شدند.) معنی دیگر زله:ستاره صبح می باشد.با تشکر فراوان از جناب آقای عبدالهی عزیز با برنا مه های زیبای ایشان.

ارمان حیدری پبدنی

عروسک ارزوی داشتن چیزی بار روی حیوانات راه افتادن گوشایسادن به حرفدیگران انگشت اشاره مژه ارنج گلو زهره، جرأت

مرزنگ میشه مژه نه مزه تم میشه مزه

هوشنگ بهرامی

سلام تشنی=گلو-مرک=آرنج-مرزنگ=مژگان-زل یعنی زرنگ- تمارزو= آرزومن - نیازمند-لال بهیگ یعنی عروسک که فکر کنم از زبان انگلیسی آمده است- با سپاس

امیر

سلام. معنی واژه پبده چیه؟