دیدار از غار تاریخی پبده

در روز یکم اسفند ماه  هفتاد و هشت راهی خوزستان و سرزمین پبده شدم . مشتاقانه به سوی غار تاریخی پبده شتافتم . غار را از نزدیک دیدم . به درونش رفتم . واقعا دیدنی است . با عظمت و بزرگ است . سه روز را با این غار پیر و پر رمز و راز طی کردم . حرفهای زیادی را در دل خویش نهفته دارد . . . در آینده نزدیک در باره اش می نویسم . شاید عکسی هم از آن در این وبلاگ بزنم .  

/ 0 نظر / 3 بازدید