چنه؟ چنه؟(چنچنه)

چنه؟ چنه؟
سندل دست، سندل پا
کُری گوش، دین کوتا؟
sandal dast,sandal paa- kori goosh,din kootaa

ستین بختیاری

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
محزون

سلام ستین.خواستم بگوم جواو چنچنه (بز) ابوه اما بنظرم پاها قاطر بیشتر به صندل اخورن .جواوس (قاطر)ابوه؟؟