بیاد استاد محمد بهمن بیگی پدر آموزش و پرورش عشایر ایران

                              

 

 تقدیم به استادم  محمد بهمن بیگی پدر آموزش و پرورش عشایر ایران 

           یاد یار مهربان

« بوی جوی مولیان آید همی     

                          یاد یار مهربان آید همی »

  بهمن و بیگ و محمد نام اوی   

                      او ز بام   سروران آید همی

در غم آموزگار ایل و کوچ     

                    آه و افسوس و فغان  آید همی  

تخته و گچ تیر او گشت و تفنگ 

                       تیر او بر جاهلان آید همی

با کهر قیقاچ زد بر گاه جهل 

                 این سواد و نور از آن آید همی

 بر سر چادر ، سپیدی نقش بست  

                      این ندا  از عالمان آید همی     

حافظا شادان به عقبی شاد زی 

               «بیگ »زی تو میهمان  آید همی

آب رکناباده   با   سرو ارم    

                      در ره کوچ مهان آید همی

سعدی شیرین سخن در شهر عشق 

                    پیشواز خوش بیان آید همی   

بهر حافظ ، سعدی و «بهمن » زشوق 

                   جمع و خیل عاشقان آید همی

تا دل  «تنها » بهانه جست از او         

                   خاکبوس آن شهان  آید همی   

 

/ 0 نظر / 10 بازدید