بازی ها تی تی از زبان یکی از همتباران از اردل

یکی از یاران بختیاری های بنام همتبار مطلب زیر را ارسال کرده اند که سپاس بیکران از این همتبار گرامی را دارم. مطالب ارسالی عیناً درج می گردد.

آقای عبدالهی نه خسته
ایما اِی شعرِنه ایطو اخونیم :
هه توتی   توته مَتی    پنجاهی شیر  ماله شکر  
احمدی جونه پدر       تیشه ته وردار با تور    برو به جنگه شونه سر      شونه شر قِرقو کُنه     تا پشته کوه رو کُنه    
گربه اُگو هَراسی           یه پات وردار نه تاسی    

( گویل اردلی)

نویسنده: همتبار

/ 0 نظر / 3 بازدید