ار گدم حالم خشه، حرفامه تو باور مکن

ار گدم حالم خشه، حرفامه تو باور مکن
یا که چالم پر تشه، گرمامه تو باور مکن

ار گدم جفنم پره، مشکم ملامل پر ز دوو
غاش پر وا خرمن و پاخامه تو باور مکن

ار گدم آسیده و دارم یه لیر گرم و نرم
ری پر کوگ دری، خَوگامه تو باور مکن
...
رنگ ریم سهره ایر، خرده ز سیلی سی هوال
برچ برچ و رنگ ای تیهامه تو باور مکن
...

/ 0 نظر / 55 بازدید