بازی شاه و وزیرک

بازی شاه و وزیرک، یکی از بازی های رایج در بختیاری بود که ضمن سرگرمی، مسائل اجتماعی و سیاسی نیز در آن لحاظ می گردید. بازی جالب و مهیجی است. آیا شما این بازی را به خاطر دارید؟ اگر از آن آگاهی دارید ارسال بفرمایید تا بنام شما به نظر دیگران گذاشته شود. اگر دوستان لطف خود را دریغ کردند خود دست بکار خواهم شد و آن را درج خواهم کرد. منتظرم تا همتباران گرامی دانش خود در متل، مثل، چنه چنه و سرگرمی و بازی های بختیاری را اختیار ما نیز بگذارند. سرزنده و پایدار باشید.

/ 0 نظر / 3 بازدید