فریاد دل

فریاد دل

 

فریاد دلم ز سینه بر خاست

با سوزش خود ز من همی خواست

 

تا در صبحدمان به وقت آغاز

آنگه که فلق ز دور پیداست

 

بر کوی صفا رسانم او را

تا گرمی عشق و شور بر جاست

 

سنگینی شب ز پلک من جست

هشیار که وقت کار فرداست

 

ادامه دارد...     

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید