ممیرا

                              ممیرا

 

بهیگ  غیرت  ایلم     ممیرا     نشون   زنگل   مالم    ممیرا

به تیگ تو مه روشن نشسته     ز تیگ ریت خشه حالم ممیرا

/ 2 نظر / 6 بازدید
سپیده مماند

رهنورد آزادگی - روزگاری رفت و مردی برنخاست زین خراب آباد گردی برنخاست دشمنان را دشمنی پیدا نشد دوستان را همنبردی برنخاست هر که چون من گرمخویی پیشه کرد از دلش جز آه سردی برنخاست صد ندا دادیم دشمن سر رسید از میان جمع فردی برنخاست درد از درمان گذشت و هیچ کس از پی درمان

سپیده مماند

دردی برنخاست در ره آزادگی از جان حمید چون مصدق رهنوردی برنخاست