بازی کوس و چهار در بختیاری

بازی کوس و چار، یکی از بازی های مفرح، زیبا و فکری قدیمی بختیاری است که هم اکنون نیز در بین مردم در حال رواج می باشد. این بازی با دو دسته ی 12 تایی چوبک(میله) کوتاه و در دو رنگ که با گردش و چرخش دو تاس چوبی منقوش به کوس و اعداد 2 تا 4 در خانه ها به حرکت در می آیند. کوس که به شکل مکعب مستطیل می باشد، با خطوط ضربدری و راست منقوش شده است، به جز دادن اجازه برای حرکت سرباز(نیرو) جایگاه عدد یک را نیز داراست.


/ 0 نظر / 499 بازدید