محل تدفین استاد محمد بهمن بیگی و اصلاح اطلاعیه قبل

 

با توجه به جایگاه فرهنگی و ادبی استاد بهمن بیگی و استقبال طرفداران و دوستداران این مرد بزرگ ، که در جوار آرامگاه خواجه حافظ شاعر نامدار ، بخاک سپرده شود بنا بر تصمیم خانواده و دوستداران وی این امر منتفی گردید و قطعه زمینی در حدود دو هزار متر در کُشن در نزدیکی شیراز خریداری و استاد را در این محل و به آرامگاه ابدی خویش بخاک  سپردند . بدینوسیله مقبره واقعی ایشان کشن است و محل قبل که در جوار خواجه شیراز اعلام شده بود تصحیح می گردد .   

/ 0 نظر / 3 بازدید