کلو دل

گدم: مه زید همو چو که دلم خواست!
گد: ای کر؛ مر دزی! کی دادته پند

...

گدم: سیچه شو تاریک نیاهم؟
گد: ای کر! ناف برم؛ نه هرز و بی بند

...

گلم گد رو تو مالتونه هور کن
بیارین بلکه و شیرینی و قند

...

مو ور گشتم به مال، اما کلو دل
به گیل دسمال هف رنگ او مند

...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید