کوله بارش را زمستان بست و رفت - تا عمو نوروز

کوله بارش را زمستان  بست و رفت

                                 تا بهاران از کرانه سر رسید

زیر لب غر زد شتا بر ابر و باد

                               تا صدای پای  باران را شنید

 چهره سرد و عبوسش رنگ باخت

                          تا سر سبز و جوان بر شاخه دید

رخت بر بست و گریزان شد غمان

                           تا عمو نوروز شاد از ره رسید

/ 0 نظر / 4 بازدید