شما چه پیامک زیبای فرهنگی و سازنده بختیاری دارید؟

 برای پیشگیری از انتشار پیامک های ناپسند و توهین آمیز بیاییم پیامک های زیبا، دلنشین و سازنده ی فرهنگی و اجتماعی تبارمان را جایگزین و به نمایش بگذاریم.شما چه پیامک زیبایی در این راستا دارید؟

/ 1 نظر / 3 بازدید
عباس پرویزی بابادی بختیاری

ای بختیاریها : آداب و رسوم و زبان و لباس و منش اجدادی را از یاد نبریم بهتر است