سند تاریخی فی مابین سران طایفه گله و بزرگان طایفه پبدنی

سندی تاریخی بر گرفته از کتاب در دست تدوین و نگارش تاریخچه طایفه پبدنی 

  سند شماره 20 قرار د ادی است که از سوی سران و بزرگان محترم طایفه گله ، در ارتباط با انقلاب و استقلال طلبی طایفه پبدنی منعقد و صادرگردیده بود . این قرار داد و تعهد به طایفه پبدنی و خصوصا به تش رمدان ( چنان که در سند قید شده است ) خود گردانی و خود مختاری در رتق و فتق امور را به اولاد مذکور به عنوان کدخدا و ریش سفید داده تا خود در موارد مختلف تصمیم گرفته و نسبت به رفع اختلافات و مشکلات طایفه ای خویش اقدام نمایند. بزرگان طایفه گله نیز طبق مفاد مندرج در سند ، تعهد نمودند که در امور طایفه پبدنی دخالتی نخواهند کرد. در این قرارداد عموم سران و کدخدایان و ریش سفیدان از تش و اولاد مختلف طایفه گله حضور داشته و سند را با مهر و امضاء خود تایید نموده اند.   

نثر ساده و روان سند شماره 20

اقرار شد فی مابین حضرات گله ، اولاد آاسکندر و اولاد علیرضا و عموم گله بالا و گله پایین و عموم حضرات بور و عموم دیله ، فی مابین خودشان و اولاد رمدان راجع به انقلاب خودشان و«طایفه پبدنی ». دیگر از امروز تا من بعدها هر وقایع از خوب و بد روی داد به روی این نوشته رفتار نمایند و از هر چه واقع بشود از جرم و خون (جنایت و خونریزی)

به اقدام هم دو ( هم دو = همدیگر، یکدیگر ) کوشش نمایند و آنچه کار مابین خودشان باشد ، چهار نفر ریش سفید مختاریت دارند هم کاری  بنمایند  و پبدنی دیگر حاضر شد( اگر تش های دیگر پبدنی موافق این قرارداد بود ) مطابق رمدان باشد . هر پبدنی که حاضر به کدخدایی اولاد نامبرده نشد و اولاد ( منظوراولاد طایفه گله بود ) راه به او دادند ، آن اولاد حق دخالت به مال گله و رمدان  نداشته باشند .

نوشته حاشیه سند :

توضیح براینکه خسارت از خوب و بد به روی خانوار باشد از کل جرم . به لعنت خدا گرفتار باشد اگر از این قرار داد تخلف نماید .

فی تاریخ چهارم رمضان مبارک 1361 هجری قمری

مهر ، امضاء و اثر انگشت کدخدایان و بزرگان طایفه گله: آحسن جان علیخانی - آاکبر اسکندری - آآقاجان علیخانی(ملقب به سیف لشکر) - آجونفلی گله - آبهرام بور - آاحمد بور - آعبده محمد بور - آعلی باز بور - آدیدار بور- آعلی حسین - آعلیمراد

/ 6 نظر / 27 بازدید
ابراهیم اسکندری گله

با سلام و احترام طایفه محترم و سخت کوش پبدنی همواره بعنوان برادر و پشتوانه محکم و وفادار طایفه گله بوده و هست و ما هم این سند تاریخی که شما را ذوق زده کرده را حاضریم به عنوان روز استقلال پبدنی در تاریخ و تقویم بختیاری ثبت نمائیم اما عصر جدید عصر همگرائی فرهنگ ها و تمدنهاست بطوریکه هر سال چندین زبان و فرهنگ زنده دنیا به جرگه فراموشی سپرده می شوند و بنده دراین برهه از تاریخ قائل به حفظ و تبادل و تعامل فرهنگ ها و آداب نیک ملل هستم و جسارتاَ انشقاقات و انشعابات قومی و قبیله ای را نه تقسیم بندی واقعی بلکه از نقسه های استعمار پیر و بیشتر به دلیل وجود زمینه و بستر مساعد اختلافات قبیله ای و عشیره ای به علت شرایط سخت زندگی و ناامنی ها و مصائب سخت و طاقت فرسای زندگی کوچ نشینی بختیاریها در گذشته می دانم که اکنون با گذشت زمان و تغییر شرایط زندگی متاسفانه؟ یا خوشبختانه ؟این مسائل کم رنگ تر خواهد شد. به نظر بنده باید ضمن حفظ اصالتها و پرهیزاز اختلاف ها زمینه را جهت اعتلای فرهنگی و اقتصادی خود- خانواده-بستگان-اقوام_تیره-طایفه-ایل - قوم ونهایتاَ وطن عزیز به ترتیب فراهم نمود! باید. دیدگاه من این است که در وبلاگمان چه بنویس

ایمان موسایی گله

امروز فقط اتحاد قدیم گیو بیدیم الحمدالله امروز گیویری مو بیتر واییده

خدادادی

ممنون

ابراهیم امیدی

تتنتدئ

ابراهیم امیدی گله

با عرض سلام خدمت برادر عزیزم دوتن دیگر از کدخدایان را فراموش کردید 1-کدخدا مش میتی امیدی 2-کدخدا اسفندیار اسکندری شماره تماس 09138117672