ورودی غار پبده

در محل ورودی غار پبده گیاه سرسبز و زیبا ، اما سمی گزنه خودنمایی می کند . این گیاه زیبایی خاصی را در دهانه و ورودی غار پبده به وجود آورده است . تماس بدن با گیاه گزنه باعث تورم و خارش شدید می شود . در این تصویر دهانه و پیشانی ورودی غار پبده در سینه کوه پبده و در ابتدای تنگ انبار سفید بخوبی آشکار است .

/ 0 نظر / 3 بازدید