عبده محمد للری یارس خدابس

عبده محمد للری یارس خدابس

هیشکی چی هو نمهنه بی یار و بی کس

عبده محمد للری سی چه نمردی

چارشنبه بیستِ یکم خوت گل بردی

 

چارشنبه بیست یکم خوم گل بردم

ار دونستم امیره نیاس امردم

 

خدابس سوار اوید به ترک پشتم

للری گپ تا کچیر گشتن بجستم

زللر زیدم بدر تفنگ به دستم

سی گلم زیدم به کُه، ز پا نوستم

زنجیر ایلخانینه به شو بریدم

رهدم به مال بووس یاره ندیدم

بردنم قلعه زراس وستم بیادس

تی کال، برگ خنجریس، لو هند شادس

زللر زیدم بدر کتک دوونم

لاش اسبید خدابس تش وند بجونم

چی مه چارده به شو دورس آستاره

لاش اسبید خدا بس من او دیاره

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
sokooterooh

قدرت و انرژی عجیبی در كلام و حضور ایلیا جریان دارد. چیزی مانند «مغناطیس الهی» و «امواج نیروبخش». ایلیا از اقتدار عظیمی برخوردار است... www.oloomebateni.com www.oloomebateni.net www.oloomebateni.blogspot.com www.oloombateni.com roohzaee.mihanblog.com roohzaee.blogfa.com

اردشیر

از یادآوری زیبای شما متشکرم