غنچه ی وجود روزبه عبدالهی پبدنی، نشکفته پرپر شد ...

روزبه عبدالهی پبدنی، فرزند رستم عبدالهی، در نوجوانی و در آغاز بهار زندگی، در پنجه ی سرد و زمستانی مرگ گرفتار آمد و غنچه ی وجود نازنینش نشکفته پرپر شد و خانواده و دوستدارانش را در غم و ماتمی سنگین به سوگ نشاند. یادمان هفت وجود عزیزش در سالگشت درگذشت عموی گرامی اش سهراب عبدالهی پبدنی، برابر گشت تا عزاداران این دو عزیز، در روز پنجشنبه 12/11/91 در اهواز گرد هم بیایند و سیل اشک و غم و اندوه خود را نثار روان پاکشان نمایند. روانشان شاد و یادشان همواره گرامی و جاودان باد.

سهراب و روزبه عبدالهی پبدنی

/ 1 نظر / 4 بازدید
امیر

همه ازاویند وبسویش بازخواهند گشت.واقعا ناراحت کننده بود.خداوند ایشان و همه درگذشتگان رامشمول لطف و رحمت خود قرارفرماید.برای شادی روحشان صلوات و فاتحه ی بفرستیم