توضیحی بر واژه ی دشکه

دشکه در گویش بختیاری به نخ باریک و ظریفی  گفته می شود که در دوزندگی پوشاک از آن استفاده می کنند. در فارسی به آن دشکی(deshki)گفته می شد و به دوکی که از پیچیده شدن رشته ی نخ به دور آن که به صورت بیضی شکل در آمده باشد نیز خوانده شده است. در لغت نامه ی دهخدا، دشکی آمده و آن را ریسمان خامی که زنان ریسند و بر دوک پیچند معنی شده است.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید