به مناسبت سالگرد مشروطه ایران و رهبران آن

تبریک و تهنیت به  ملت بزرگ ایران و سر فرازان قوم بختیاری به مناسبت فرارسیدن سالگرد انقلاب مشروطه و یادی از بزرگ رهبر این نهضت عظیم ، سردار اسعد بختیاری  و یارانش  جانبازش  که در راه پیشرفت و آزادی و آزادگی  و در راه میهن و هم وطن جان باختند . و شرم بر آنانکه از حقیقت گویی دم فرو می بندند و زبان و قلم را به خواری و ذلت در بازار مکاره به بهای  فریب و ریا می فروشند و با طعم عرق شرم و پشیمانی نوش جان می کنند . سخن سردار اسعد و یارانش :

منم حامی شرع و مشروطه خواه – منم سیلی پند بر گوش شاه

و شاعر در وصف سرداران بختیاری می گوید :

سردارز ری آمده صمصام بگیرد- مامور ز شه گشته که ضرغا م بگیرد

ما داس ندیدیم که صمصام    ببرد -     روبه  نشنیدیم که ضرغام بگیرد

/ 1 نظر / 4 بازدید