کربلایی اسماعیل ناصری پبدنی، به سرای جاودان شتافت!

 کربلایی اسماعیل ناصری پبدنی، دلیر مرد با سخاوت و شیر مرد با کرامت، سر به بالین آرامش جاودانگی نهاد و به سرای جاودانه اش شتافت و به جمع نیکان پیوست. فقدان و نبود وجودش، خانواده و فامیل و دوستداران فراوانش را در غم و سوگ خود فرونشاند. این ماتم بزرگ و این اندوه سنگین را به خانواده، طایفه ی پبدنی و همه دوستداران این مرد بزرگ تسلیت می گویم.بهشت برین جایگاهش و روانش شاد. 


/ 1 نظر / 21 بازدید
قدیر ناصری پیدنی

روحش شاد و یادش جاوید