مثل در سروده های بختیاری

مو به سی تو ازنم وصله به جونم

تو به سی کی ازنی که مو ندونم

/ 1 نظر / 3 بازدید
هوشنگ بهرامی

سلام کاش از حرف خاص زبان عربی ( مانند ص ض ع و... ) کمتر استفاده می کردید و در عوض متن را یکبار بدون استفاده و باردوم با استفاده از الفبای فعبی فاری می نوشتید مثلا وسله=وصله . موفق باشید