نشست پیونددهندگان(رابطین)تبار پبدنی در موزه ی پبده در فولادشهر

در روز سه شنبه 91/12/1 گردهمایی پیونددهندگان برگزیده در همایش دوم، در محل و جایگاه موزه ی پبده در شهر فولادشهر فراخوان شد که در زمان یاد شده گردهمایی به میزبانی برادر ارجمند جناب آقای داریوش پبدنی مدیریت بزرگوار موزه ی پبده برگزار گردید.

   با هماهنگی و هم اندیشی، ادامه کار بر این نهاده شد که در روز جمعه91/12/4 یا در روزهای پس از آن هر تش با گردهمایی به برگزیدن تعداد افراد 5 نفر یا بیشتر نمایندگان تش خود در مجمع تبار، اقدام و نقطه نظرات آنان را پیرامون برخی موارد از آیین سوگواری جمع بندی و گردآوری نمایند تا در هیأت تش و سپس در مجمع تبار مورد بررسی و تصویب نهایی قرارداده شود.  

   نخست در پیش نویس مرامنامه پیش بینی شده بود که از هر تش 5 نفر برگزیده شود و مجموعاً 45 نفر مجمع تبار پبدنی را تشکیل دهد؛ در نظر بود که از هر خاندان(کر و بوو) یک نفر برگزیده شود و با توجه به این موضوع که بیشتر تش های پبدنی بیش از 5 خاندان هستند و حضور نماینده هر خاندان در مجمع و هیأت تش الزامی و ضروری است، قرار بر این گذاشته شد که با توجه به جمعیت هر تش و گستردگی هر کدام بر اساس خاندان، نمایندگان آنها برگزیده و انتخاب شود؛ بنابراین نمایندگان تش محدودیت به 5 نفر نداشته و تا بیشتر از آن و بر اساس خاندان صورت خواهد گرفت.

در گردهمایی بنا براین نهاده شد که رابطین پس از برگزاری گردهمایی نسبت به گردآوری و تنظیم نظرات و پیشنهادات مردم هرتش اقدام و با نظر مردم تش خود افراد هیات تش خود را برگزینند و برای ارائه به مجمع تبار پبدنی آماده نمایند تا با گردهمایی و تشکیل مجمع تبار پبدنی نسبت به نهایی کردن و تصویب موارد با شرکت و نظر همگان انجام پذیرد.

 قرار بر این گذاشته شد که از این پس، مدیریت و میزبانی هر نوبت از نشست و همایش و گردهمایی های تبار پبدنی بر عهده ی یکی از تش های تبار پبدنی گذاشته شود و به صورت دوره ای برگزار گردد که مدیریت و میزبانی این دوره با اعلام آمادگی از سوی  تش ابدال و تش ناصری به ایشان واگذار و محول گردید. این همایش به احتمال بسیار در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد که زمان آن متعاقباً به آگاهی فامیل پبدنی خواهد رسید.  

پیروزی ،شادکامی و تندرستی فامیل پبدنی را از درگاه خداوند توانا خواستاریم.

/ 0 نظر / 3 بازدید