درد دلی از یک همتبار با نام مستعار e.k

همتبار بزرگوار و فرهیخته ای با نام مستعار e.k مقاله ای با عنوان «خود کرده را تدبیر نیست» ارسال نمودند که حاوی مطالب ارزنده و روشن گرانه فرهنگی است. درج نوشته وزین این همتبار گرامی ارزش و هنجارهای فرهنگی بختیاری را تبیین می نماید و لازم است تا به نظر و دید همگان برسد همگان از آن بهره بر گیرند اما شوربختانه وی از اعلام مشخصات خود دوری کرده و اصولاً درج چنین مطالب ارزنده و شاید سؤال برانگیز به نام نگارنده نیاز خواهد بود تا در صورت پرسش و یا نقد خود با توجه به داشته ها جوابگو باشند. از همتبار گرامی سرور یا بانو که با نام مستعار ek خود را معرفی نموده اند، درخواست می گردد جهت استفاده دیگر همتباران از نگاشته پرمحتوا و ارزشمندشان اعلام نام بزرگوار خود را بنمایند تا مقاله مزبور در وبلاگ درج و ثبت شود. در صورت تمایل لطفاً از همان شیوه ارسال که استفاده نمودید کمک بگیرید. همتبار ورجاوند و گرامی ما را از اندیشه ارزنده خود بی بهره نفرمایید.سرزنده و شادمان بمانید.

/ 0 نظر / 3 بازدید