ار گدم حالم خشه حرفامه تو باور مکن ...

اَر گدم حالُم خَشه، حرفامه تو باور مکن

یا که چالم پر تشه، گرمامه تو باور مکن


ار گدم جفنم پُر و مشکم سرِ چُل پر ز دوو

غاش پر وا خرمن و پاخامه تو باور مکن


ار گدم آسیده و دارم یه لیر گرم و نرم

ری پرِ کوگ و تُهی، خَوگامه تو باور مکن

...

...

/ 0 نظر / 65 بازدید