یکی از مطالبات برحق فرهنگی- سیاسی مردم بختیاری محقق شد و به زودی عملی خواهد شد.

طی دو سال گذشته با تلاش مستمر انجمن ها، کانون های فرهنگی و قشرهای مختلف مردم بختیاری، یکی از مطالبات برحق آنان در حوزه ی فرهنگی- سیاسی محقق گردید و در چند روز آتی عملی خواهد شد.

طی دو سال گذشته با حضور و نامه نگاری های مستمر با مدیران و مسئولان استان چهار محال و بختیاری در رابطه با پاسداشت مقام و جایگاه سرداران و نام آوران تبار بختیاری و نامگذاری میادین و خیابان هایی در شهرکرد مرکز استان و دیگر شهرهای استان به نام آن بزرگان نامدار که سهم به سزایی در عرصه ی سیاست و فرهنگ ایران زمین داشتند و موجب سربلندی آن استان گردیدند، درخواست نمودند که با برنامه ریزی و پیگیری فرهمندان دلسوز انجمن همدلی زاگرس نشینان، جلسه ای با اعضای شورای شهرِ شهرکرد در روز یکشنبه ششم اسفندماه تشکیل گردید.

در این جلسه که بیش از یک ساعت و با بحث و تبادل نظر و پافشاری بر خواست برحق مردم بختیاری ادامه یافت، در نهایت این امر به سرانجام رسید و با اکثریت آرای شورای محترم شهرِ شهرکرد به تصویب رسید و مقرر شد که در تاریخ 18/12/96 که مصادف با ولادت حضرت فاطمه است و به مناسبت روز زن و حرمت سردار مریم زن مبارز و آزاده و سمت مادری ایشان بر شیر علیمردان خان، بلوار کمربندی که میدان چهارمحال منشعب شده و به میدان عشایر منتهی می گردد به نام شیرعلی مردان خان و میدان بعد از میدان چهارمحال و ابتدای همین بلوار به نام سردار مریم نامگذاری گردد.

ذکر نام شریف همه ی کسانی که طی چند سال گذشته همت به تلاش و پیگیری مستمر داشتند و شامل عده ی کثیری از بزرگواران با غیرت همتبار بختیاری است بنابراین به حرمت همه ی این سروران از ذکر نام افراد حاضر در جلسه اخیر پرهیز و خودداری می گردد.

این سرآغازی است برای اعاده و دستیابی به مطالبات دیگر تبارمان. زنده باد تبار بختیاری...

/ 0 نظر / 92 بازدید