نام بیماری ها در گویش بختیاری

 

آیا شما همتبار گرامی معادل اسمی فارسی هر یک از بیماری هایی که در گویش و در میان مردم بختیاری مصطلح و متداول است را می دانید؟

علاوه بر نام های ذکر شده اگر از بیماری دیگری که بیان نشده است آگاهی دارید ارسال فرمایید تا اضافه گردد و در دید و نظر دیگر یاران قرار داده شود. با سپاس از همه همتباران همراه و گرامی.

سوریزه

تو taw

تو گپ

کفه سیاه        kofe siah 

خروسک

سلاتین

اوله awole

چلمه cholme

تهو  tahw

توش گلی(به جز نوع بیماری به ... نیز اطلاق می گردد.

ورسوز warsooz

اسبل  esbol-osbol

فیزُر fizor

پند(پند او) pandaw

گوینه، گلینه gevine

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 31 بازدید
مهدی

درود دو بیماری دیگر 1- تپ تپو 2- هوفه قریفون