نوروز باستانی خجسته و همایون باد!

دُهُل کو، بِکو تا تَری وُر دُهُل

ز گِل سر دِراوُرده سوزی و گُل

 

بِکُن هُف به سازت، تو ای میشکال

زِنو ویده نوروز و شادی به مال

سال نو بر همه همتباران و هم میهنان خجسته باد، بهروزی و پیروزی و زایش طبیعت و بهار زندگی پیشکش همگان بادا.

/ 0 نظر / 7 بازدید