مپرس از من

مپرس از من که دل زندانی کیست مپرس کـاین شور و غوغای من از چیست
مپرس از من که این داد و فغـــــان ها ز بـهر چه چنین اشکم که جاریست
مپرس از من که شب را چون کنم طی ســـــــــــرم برسجده یار است یا نیست
مپرس از من که رندم یا خـــــــرابات به دستم جــــــام مـی یا زلف یاریست

/ 0 نظر / 139 بازدید