بیاد پسرخاله ی عزیزم، علیرضا لهرابی گله؛ روانش شاد!

بیاد پسرخاله ی عزیزم، علیرضا لهرابی گله که پر زدنش را کسی ندید، پر زد و  پرپر شد و رفت؛ روانش شاد!
چون خیال از چشم دل بگذشت و رفت
همچو آهو جست و از این دشت و رفت

در فراسوی نگه چون یک شبه
بر دل خاطره ها بنشست و رفت

/ 3 نظر / 5 بازدید
یعقوب لهرابی گله

با سلام برادر عبدالهی از ابراز محبت شما و انعکاس خبر درگذشت نابهنگام زنده یاد علیرضا لهربی گله در فضای مجازی بی نهایت سپاسگزارم .امید که همیشه سالم و تندرست بمانید . از طرف : یعقوب لهرابی گله

عباس پرویزی بابادی بختیاری

خدایش بیامرزد

ﻫﻮﺗﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﻲ ﭘﺒﺪﻧﻲ

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭاﻗﻌﺎ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪﻡ اﺯ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ اﻗﺎﻱ ﻟﻬﺮاﺳﺒﻲ. ﺧﺪاﻭﻧﺪ ﺭﺣﻤﺘﺶ ﻛﻨﺪ. ﻫﻮﺗﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﻲ ﭘﺒﺪﻧﻲ