عشق یعنی ...

عشق یعنی با تو بودن ، زندگی

عشق یعنی عاشقی و بندگی

 

عشق یعنی تک درخت آرزو

عشق یعنی یک نگاه نرم خو

 

عشق یعنی لاله های واژگون

عشق یعنی سر بزیر و سر نگون

 

عشق یعنی یک نگاه آتشین

عشق یعنی سوزشی در واپسین

 

عشق یعنی ناله های عاشقان

عشق یعنی گریه های بی کسان

 

عشق یعنی گرمی دست پدر

عشق یعنی مادر خونین جگر

عشق یعنی تو . . . 

/ 0 نظر / 3 بازدید