چاه نفتی با دکل گم گشته است

چاه نفتی با دکل گم گشته است
گوئیا کاین از ازل گم گشته است

تا که کندو را ز جا کندند، هم
راه زنبور عسل گم گشته است

آسمان هم روی گردانید، چون
یک کچل از چل کچل گم گشته است

ساربان افسار بسته دُم به دُم
کاروان با صد جمل گم گشته است

خواب تا کردند دل از روشنی
جستن اصل از بدل گم گشته است

تا شعار آمد ز نای ناهیان
شیوه کار و عمل گم گشته است

خوش به خندید ای دکل دزدان به ریش
تا حسابان اجل گم گشته است

/ 0 نظر / 47 بازدید