گونه های پخت نان در بختیاری

1-نان پتیر(تیری)

2-نان تنوری

3-نان ور چاله ای

 4-نان گرده

 5- نان توچری

 6-نان کلگ- کلگ رگو

 

 7-کاکول

8-کلیچه

9- نان جو

10- دیگر  نانی که اشاره نکردم نان «تا» (لفه)می باشد که بیشتر برای حلوای علفه می پزند مثل نان تیری ولی تک قرص با تیر وتوسی وتاوه پخت می شود.

نوشته از آقای دلاور سلجوقی پبدنی

/ 3 نظر / 3 بازدید
دلاور سلجوقي

سلام بر برادر عبدالهی دیگر نانی که اشاره نکردم نان تا می باشد که بیشتر برای حلوای علفه (عرفه)می پزند مثل نان تیری ولی تک قرص با تیر وتوسی وتاوه

دلاور سلجوقي

نان جو نيز قبلاً پخت مي كردن

همتبار

ياد آن روزها بخير