نوروز را به شما همراهان گرامی شادباش می گویم

می توان هر روز را جشنی گرفت 
جشن «نوروز» خوش یک گانه، نه!


می توان با زر دوصد خانه خرید
آشیان گرم و پر مهرانه، نه!


می توان از پرنیان بستر نهاد
یک دم از خواب خوش عصرانه، نه!


از زمان شاید که عمری را گرفت 
رفته ها از دست را یک آنه، نه!


می توان با زور و زر جایی گرفت
احترام از خویش و از بیگانه، نه!


خانه را پر می توانی از کتاب 
دانش روییدن یک دانه، نه!


نوشدارو با دو صد زر می توان
عمر فانی را به یک پیمانه، نه!


می توان قلبی به وزن جان خرید
«عشق» پاک یک دل دردانه، نه!

(ستین بختیاری)

/ 1 نظر / 3 بازدید
دست نوشته های یک روانشناس

دوست عزیزم سلام.. خوشحال میشم دقایقی رو مهمون من باشی.. وسیله هم برات گذاشتم بهم سر بزنی منتظرتم .. °°°°°°°°°°°°|/ °°°°°°°°°°°°|_/ °°°°°°°°°°°°|__/ °°°°°°°°°°°°|___/ °°°°°°°°°°°°|____/° °°°°°°°°°°°°|_____/° °°°°°°°°°°°°|______/° °°°°°°______|_________________ ~~~~/__ بیا اینم وسیله حالا دیگه_\~~~~~~ ~~~~~/ _میتونی بهم سر بزنی _\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* ¯´¨ ¨`*•~-.¸..... *•~-.¸