دست نوشته ی(دست خط) ملا خداداد احمدی پبدنی

ملا خداداد احمدی پبدنی، یکی از بازماندگان سالخورده و درس خوانده در مکتب و مکتب دار پبدنی است که از آگاهی های بسیار مذهبی و فرهنگی بختیاری برخوردار است و هنوز نوشتار را با خط خوش و زیبا به نگارش در می آورند. وی به یادگار دست نوشته خود را با آیات روح بخش کلام الهی، زیباتر و خوش تر نمودند؛ این نگاشته ی پربار و خوش، بهترین و گرانبهاترین هدیه ای بود که ایشان به من اهداء فرمودند. عمری پربار همراه با تندرستی برای ایشان آرزومندم.

تاریخ نگارش: تابستان 1390

   

/ 0 نظر / 17 بازدید