سپاسگزاری از شرکت کنندگان در مراسم زنده یاد اله مراد ناصری پبدنی

بدین وسیله ازکلیه فامیل و دوستان و همتباران بختیاری هفت لنگ و چهار لنگ که در تشیع جنازه و تدفین و هفتمین روز برادر مرحومم اله مراد ناصری پبدنی شرکت کرده و یا بوسیله تلفن و یا پیامک از ماها دلجویی نمودند کمال سپاسگزاری و تشکر را داریم و امیدواریم که بتوانیم در شادیهای شما خدمتکاری شایسته باشیم.

             از طرف شاهمراد ناصری و برادران و کلیه فامیل ناصری پبدنی

/ 0 نظر / 3 بازدید