آیا کاربرد هر یک از دست بافته زیر زنان بختیاری را می دانید؟

1-   چوقا

2-   گربی(گرپی)(gorpi-gorbi)

3-   شال

4-   پاپیچن(پاپیچ)

5-   هورجین(خورجین)

6-   هور (hoor)

7-   هرج (horj)

8-   تی یر(tiyar)

9-   جفنه jofne))

10-                      سارغ- ساروغ (sarogh-saroogh)

11-                      لی (ley)

12-                      تربه(توبره)

13-                      شیردنگ

14-                      وریس(وریست) (veris)

15-                      کرس (kars)

16-                      اوسار (awsar)

17-                      گر اوسار(گوور اوسار)   awsar)  (gar awsar- goowar

18-                      وربند

19-                      رفیده (rofide)

20-                      لت (lat)

21-                      ری تهده Ri tahde))

22-                      جل(jol)  

23-                      جل شال

24-                      آوار تهده

25-                      ...

شما همتبار گرامی اگر دست بافته دیگری از زنان خوش سلیقه و هنر آفرین بختیاری می دانید ارسال نمایید تا بنام شما به دید همگان رسانده شود. ضمناً منتظر ارسال کاربرد هر یک از موارد مذکور نیز هستم. پایدار و تندرست باشید.

/ 6 نظر / 3 بازدید
نادر اسدی

با درود و خسته نبا شید به جناب آقای عبدالهی عزیز وبزرگ. چوقا:تنپوشی گرم که بدون آستین بوده وطرحی راه راه به رنگ سیاه وسفید میباشد.اختراع این تن پوش رابه یک پیرزن در منطقه لویس چهارلنگ نسبت دادند که معروف به چوقا لویس میباشد.درحال حاضرنوع مرغوب آن توسط طایفۀ موری بافته میشود.-گربی:نوعی جوراب دستبافت ساقه بلند ضخیم که از پشم گوسفند بافته و برای فصل سرما استفاده میشود.- شال:پارچه سفید رنگ از نوع چلواری که مردان بخیاری خصوصآ جوانان بر دور کمر میبندند.-

نادر اسدی

پاپیچ:نوعی شال کوچک مانند که بر روی جورابها می بندند، به خصوص در موقع رقص چوب بازی استفاده میکنند. سرزمین بختیاری در کوهستانها دارای پوشش انبوه بوته هایی مانند:گون وغیره که دارای خارهای زیادی هست و این پوشش روی جوراب از گزند خارها مصون میدارد.- هورجین: یک نوع بافتنی ازپشم و معمولآ رنگی برای نگهداری البسه- مواد غذایی- و وسایل متفرقه استفاده میشود، مخصوصاً عشایر.

نادر اسدی

هور:یک نوع بافتنی از پشم که دو لنگه دارد وبر روی چهارپایان برای حمل گندم وآرد قرار میدهند ویا به عنوان کیسه استفاده میشود.- هرج:خورجین کوچکی است از پشم بافته، برای نگهداری البسه.- تی یر: یک نوع بافتنی از پشم، کیسه مانند که دهان آن تنگ وداخلش نمک میریزند{نمکدان}-جفنه: یک نوع سفره بافتنی از پشم است که معمولآ بر روی آن آرد ریخته برای نان پزی، یا برای کارهای دیگرقابل استفاده میباشد.- ساروغ: به اندازه یک دستمال چهارگوش بزرگ است که برای تیکه های لباس زنانه استفاده والبسه رادر آن گذاشته گره زده نگهداری میکنند.- لی: روپوش از بافت نخ ورنگی با تزیین لپک ونوارهای تزیینی برای روی خورجینها وسایر لوازم خانه به خصوص در چادر سیاه استفاده میشود.

نادر اسدی

تربه: یک نوع کوله پشتی بافتنی از پشم که کاربرد آن عبارتند از:حمل آذوقه- حمل شکار توسط شکارچیان و...استفاده می گردد.- شیردنگ: یک نوع بافتنی از جنس پشم نرم وکاموا که عرض آن سه تا پنج سانتیمتر وطول آن پنج تا ده متر میباشد. برخی از شیردنگها را برای زیبایی بهتر، آن را با منگوله های رنگی آراسته میکنند.- وریس: طنابی بافتنی از پشم که عرض آن پنج تا هفت سانتیمتر و طول آن حدود هفت تا ده متر، یک سر آن توسط چوبی بنام هَچه وصل شده وکاربرد آن مهار کردن بار بر روی چهارپایان میباشد.- کًرس: طنابی بافتنی از جنس پشم یا موی بز، ِگرد مانند که موارد استفاده آن:بستن دست گاوها و گوساله ها- برای بستن یا مهار کردن چادر سیاه و... از وریس هم کوتاه تر است.-

نادر اسدی

اوسار: ترکیبی از چَرم وزنجیر نسبتاً باریک که دور گردن چهارپایان بسته واز طرفی به شکل لِگام در دهانۀ چهارپایان وصل ویک سرآن به شکل آزاد در دست سوار کار ویا بدست پیاده میباشد.- گِراوسار: بافتنی دو تکه بهم چسبیده از نوع پشم (برای اَفسار گوساله) یا به عبارتی دیگر طنابی که به دو تکه بافتنی وصل شود وبرای مهار کردن چهار پایان استفاده میشود.- وَربند: یک تکه طناب بافتنی تقریباً یک متری که به جل چهارپایان وصل، یعنی جلوی سینۀ آنها بسته میشود.- رفیده: به شکل نیم دایره واز پشم گوسفند درست شده (حالت نمد) که بوسیلۀ یک طناب زیر دم استر می بندند که هنگام عبور از شیب تند بار از گردن چهارپایان پایین نیاید.

نادر اسدی

لت: از موی بز بافته میشود و از بهم دوخته شدن آنها چادر سیاه ساخته میشود.- ری تهده: پارچه ای که روی گهواره می اندازند تا بچه نوزاد از گزند مگس در امان باشد.- جل: روپوشی از جنس پشم و موی بز که روی چهارپایان گذاشته تا از نفوذ سرما جلوگیری شود ویا از اصطکاک بار روی بدن جلو گیری گردد.- جل شال: برای روی بدن مادیان استفاده میشود که قسمت سینۀ مادیان را نیز می پوشاند.- اَوار تهده: از شیردنگ پهن تر بوده و برای بستن تهده روی کول زنان مورد استفاده قرار می گیرد.