تو زواله مو زی واله، میونمون رو...

... ز بالا مال صدا نی شیت وریستاد که مُقُمِ یار گلمی نه ازید. آگودرز ز جونباز پرسید: اگوم یو کینه چینون نی شیت قشنگ ازنه؟ بنه چندی خیفم یار گلمی نه ازنه! جونباز گد: یو کرمه؛مندنی نوکرته...

... وا یک ز گله و کشت و کار و .. اگدن که آگودرز ریسه جرنید  jarnid به مال و گد: جونباز! هیم دهدرو کینه وریست به دست زمال زید به در؟ جونباز گد: آگودرز په  پری ناز نی اشنی؟گمونم اخو بروه سی هیوه. آگودرز گد: ایشنمس؛...

پری ناز تا زمال دیر اوید زید زیر خوندن و مندنی هم ز مله ری به ری هف کرد به نی شیتس اما مُقُمسه اورد منه بلال و پری ناز اخوند: تو زواله مو زیواله، میونمون رو – یه کلکی راست بکن، جا هردومون بو...

آگودرز گد: جونباز ابینی مندنی و پری ناز چنده قشنگ وا یک ازنن و اخونن؟ جونباز  سرسه وند وازیر بهد یه دمی گد: اگودرز هیم هلا دیدمسون؛ ار زیتر افهمستم نی هشتم به ایچو برسه! ورستاد بنگ کرس بکنه و چی بس بگو که آگودرز نشوندس و بس گد: تا هلا تیاته بستی بی! مو زیتر خوندنسونه اشنیدم که ای بچه یل دلاسون وایکهو یکی دیه نه اخون؛ نه ماله به یک بریز و نه اَوِ (آبِ) ری ِ بچه یله! به جا یو صوه خوت و زینت یه بلکه و یه کله قندی برین به هونه بوو پری ناز و بله سه بستونین تا دینداتر بیایم و  پاگیریسه بگریم و ای بچه یله به یک برسونیم؛ وره رو به فرگ کار صووت بو! 

/ 1 نظر / 4 بازدید
گروه باجه

با سلام وبلاگ خوب و قشنگی دارید و پست های خوبی میزارید اگه خواستید وبلاگ . يا کالا و خدمات خودتون رو هم تبلیغ کنید میتونید به سايت ما مراجعه کنيد http://www.bajeagahi.ir